Bez obzira da li je NLP potpuno nov za vas ili ste za njega već čuli, ovaj trening će promjeniti vaš pogled na život i pomoći će vam da postanete bolja verzija sebe. NLP Practitioner je putovanje sa koga ćete se vratiti opremljeni osnovnim vještinama i najefikasnijim NLP tehnikama koje ćete moći da primjenite u poslovnom i ličnom razvoju.


Vještine i procesi koji se obrađuju na treningu mogu vam pomoći da prepoznate šta motiviše ljude oko vas i kako da na najbolji način prenesete poruku sagovorniku. Kako je prvenstveni cilj našeg treninga NLP Practitioner primjena NLP alata u poslovnom okruženju, primjenom vještina stečenih na treningu ćete postići veći stepen usaglašenosti sa poslovnim partnerima, saradnicima i klijentima.

Bez obzira da li je NLP potpuno nov za vas ili ste za njega već čuli, ovaj trening će promeniti vaš pogled na život i pomoći će vam da postanete bolja verzija sebe. NLP Practitioner je putovanje sa koga ćete se vratiti opremljeni osnovnim veštinama i najefikasnijim NLP tehnikama koje ćete moći da primenite u poslovnom i ličnom razvoju.

Veštine i procesi koji se obrađuju na treningu mogu vam pomoći da prepoznate šta motiviše ljude oko vas i kako da na najbolji način prenesete poruku sagovorniku. Kako je prvenstveni cilj našeg treninga NLP Practitioner primena NLP alata u poslovnom okruženju, primenom veština stečenih na treningu ćete postići veći stepen usaglašenosti sa poslovnim partnerima, saradnicima i klijentima.